محصولات توليدي شركت منيزيت ايران

 

محصولات توليدي اين شركت به دو گروه ذيل تقسيم مي گردند:

الف) كربنات و اكسيد هاي منيزيم قليائي

ب)   سيمان هاي منيزيتي و افزاينده ها

 

گروه "الف"

1) كربنات منيزيم ( منيزيت )

اين ماده معدني در صنايع مختلفي از جمله شيميائي، لاستيك سازي، كاشي و سراميك مورد مصرف مي باشد.

 

2) اكسيدهاي منيزيم قليائي ( منيزيا )

اكسيدهاي منيزيم قليائي در گريد هاي ذيل قابل ارائه مي باشند:

2-1) گريد 01 : جهت مصرف در توليد سنگ هاي ساينده ( ساب )، توليدات داروئي، لنت و لاستيك سازي

2-2) گريد 02 : جهت مصرف در خوراك دام و طيور

2-3) گريد 11 : جهت مصرف در تصفيه آب هاي صنعتي، توليد سنگ هاي ساينده (ساب)

2-4) گريد 24 :  جهت مصرف در توليد سنگ هاي ساينده ( ساب )

 

گروه "ب"

1) سيمان هاي منيزيتي

اين نوع سيمان هاي ويژه در حفاري هاي نفتي بمنظور مسدود كردن حفره ها و جلوگيري از هرزروي گل حفاري مورد استفاده قرار مي گيرند.

سيمان هاي منيزيتي در دو نوع ذيل قابل ارائه مي باشند:

1-1)  سيمان منيزيتي عادي:  براي مصرف در چاه هاي نفتي با درجه حرارت متوسط

1-2)  سيمان منيزيتي ريتارد شده:  براي مصرف در چاه هاي نفتي با درجه حرارت بالا

 

2)  افزاينده هاي سيمان منيزيتي

2-1)  تينر سيمان منيزيتي:  به عنوان كاهش دهنده گرانروي دوغاب سيمان منيزيتي و بهبود قابليت پمپ شدن آن بكار مي رود.

2-2)  ريتاردر سيمان منيزيتي:  طولاني كننده و كنترل كننده زمان بندش سيمان منيزيتي براي چاه هاي با عمق متوسط و زياد